Page 2 - Oves Çelik Kapı Online Katolog 2018
P. 2

2004 yılında aile şirketi olarak kurulan irmamız, hızlı Founded as a family company in 2004, our irm has been
    hareket edebilen, işine önem veren, müşterilerini sadece serving with our Board of Directors and its employees for
    “maddi bir obje” olarak görmeden Yönetim Kurulu ve  14 years, our esteemed consumer friends, who can act
    çalışanları ile 14 yıldır aralıksız siz değerli tüketici dost- quickly and pay attention to their work and not only as a
    larımıza hizmet vermektedir.              “material asset”.


    Bu doğrultuda irmamız gelişen ve değişen dünya şartlarını  In this direction our company is experiencing the excite-
    müşteri isteklerini kendi bilgi ve deneyimlerini de bir araya  ment of bringing our product catalog together with our val-
    getirerek ürün kataloğumuzu siz değerli tüketicilerimizle uable customers by bringing together the demands of the
    buluşturmanın heyecanını yaşamaktayız.         customers and their own knowledge and experiences in
                                developing and changing world conditions.
    Bugün 5.000 m² alanda üretmiş olduğu ürünlerini iç pi-
    yasa ve Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Or- Today 5,000 m² area where the products are produced
    tadoğu ülkelerine satışını gerçekleştirmektedir. Dünyanın by Turkey is exporting to many countries such asd: South
    birçok ülkesinde projelerinde %100 müşteri memnuniyeti- America, Africa, Europe,Central Asia and Middle East coun-
    ni sağlamıştır.                    tries. we had got a satisifacations from many projects has
                                been done braod of turkey...
    Takdir edersiniz ki yapılarda belki bir kere alınacak olan
    Çelik Kapıların uzun yıllar sağlam ve sağlıklı kullanılabil- You will appreciate that the steel doors that will be taken
    mesi için belirleyici malzemeler kilit sistemi, metal aksam,  once in the construction are decisive material lock sys-
    ahşap ve aksesuarlarıdır. Biz OVES ailesi olarak tüketicil- tem, metal accessories, wood and accessories for long and
    erimizin can ve mal güvenliğini koruyacak olan ürünlerde  healthy usage. We, as the OVES family, are committed to
    bilinçli ve parasına değer veren tüketicilerin arayacağı ensuring the quality and standards that consumers seek
    kalite ve standartları sağlamaya özen göstermekteyiz. for consciously and inancially valued products in products
                                that will protect the lives and property of our consumers.
    Topluma ve insan emeğine saygı duyarak hazırlanmış olan
    bu çalışmalarda emeği geçen tedarikçilerimize, çalışan- We are grateful to all of our suppliers, employees and val-
    larımıza ve kıymetli önerileri ile katkıda bulunan bütün uable customers who have contributed to this work, which
    müşterilerimize minnettarız.              have been prepared by collecting and respecting human
                                endeavors.
    Saygılarımızla,
    OVES Ailesi                      Our respect,
                                OVES Family
   1   2   3   4   5   6   7